Categories
Jonkersschool Nieuws

Nieuws Lathum Later


Afgelopen donderdag, 9 juni, heeft er een inloopavond plaatsgevonden in Het Gebouw. Drie oplossingsrichtingen werden gepresenteerd en toegelicht door de stuurgroep Lathum Later en de verschillende werkgroepen. Ook was er de mogelijkheid om te stemmen op het scenario wat jouw voorkeur had. Ruim zestig inwoners van Lathum hebben daar gebruik van gemaakt.

Om diegenen die niet in de gelegenheid waren om aan deze avond deel te nemen staan de drie oplossingsrichtingen onderaan dit bericht. Mochten daar nog vragen of opmerkingen over zijn dan kunnen die gemaild worden naar info@dorpsraadlathum.nl tot uiterlijk zondag 19 juni. Daarna zullen wij een nieuwsbrief doen uitgaan om iedereen te informeren over de uitslag van de inloopavond en het vervolg van dit proces om tot een invulling te komen van de school locatie.