Categories
Jonkersschool Nieuws

Enquête woningbehoefte

Nu, helaas, de school in Lathum verdwijnt is er wellicht ruimte voor woningbouw binnen ons mooie dorp.  Als Dorpsraad willen wij daarom graag onderzoeken waar de behoefte ligt voor deze nieuwe woningen bij de inwoners. Wij zijn daarom op zoek naar een duidelijk beeld over de woningbehoefte in Lathum. Deze enquête is voor alle inwoners van Lathum jong en oud maar ook voor gezinsleden of vrienden die nu niet in Lathum wonen maar dat wel zouden willen. In eerste instantie zien wij deze ontwikkeling met mogelijke nieuwe woningen in het dorp bedoeld voor inwoners uit het dorp.

Door het invullen van deze enquête, helpt u ons om de informatie te gebruiken om tot een afgewogen plan te komen op, en rond de locatie van de Jonkersschool waarmee wij in overleg met de gemeente een mogelijke realisatie kunnen verwezenlijken. De informatie uit deze enquête wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de AVG wetgeving.

Klik hier voor de digitale enquête

U heeft deze enquête ook op papier in de brievenbus gekregen. Wilt u de enquête alsnog op papier invullen dan kunt u deze hier downloaden.