Categories
Jonkersschool Nieuws

Nieuwsbrief December 2022

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit met de volgende onderwerpen:

  • Dorpendeal Lathum Later
  • Lezing en boekpresentatie
  • Koppenwaard
  • Duurzaamheid en Energie
  • Voedselbos
  • Lathumse Hoek

Hieronder leest u de nieuwsbrief:

Categories
Jonkersschool Nieuws

Nieuws Lathum Later


Afgelopen donderdag, 9 juni, heeft er een inloopavond plaatsgevonden in Het Gebouw. Drie oplossingsrichtingen werden gepresenteerd en toegelicht door de stuurgroep Lathum Later en de verschillende werkgroepen. Ook was er de mogelijkheid om te stemmen op het scenario wat jouw voorkeur had. Ruim zestig inwoners van Lathum hebben daar gebruik van gemaakt.

Om diegenen die niet in de gelegenheid waren om aan deze avond deel te nemen staan de drie oplossingsrichtingen onderaan dit bericht. Mochten daar nog vragen of opmerkingen over zijn dan kunnen die gemaild worden naar info@dorpsraadlathum.nl tot uiterlijk zondag 19 juni. Daarna zullen wij een nieuwsbrief doen uitgaan om iedereen te informeren over de uitslag van de inloopavond en het vervolg van dit proces om tot een invulling te komen van de school locatie.

Categories
Jonkersschool Nieuws

Startnotitie Lathum Later

Het wegvallen van de basisschool in Lathum zomer 2021, is een enorme aderlating voor het dorp. Nadat het onderwijs in het dorp de afgelopen halve eeuw op verschillende locaties een ontwikkeling heeft doorgemaakt van klein dorpsschooltje naar de huidige omvang stopt dat nu abrupt.
De school vervulde een sociale rol binnen de gemeenschap, de dorpskinderen konden daar op loopafstand naar school, ouders ontmoeten elkaar daar en verenigingen maakten regelmatig gebruikvan gebouw en voorzieningen. Dagelijks stonden er aan het begin en het einde van de
schooldag groepjes inwoners te praten met elkaar of met voorbijgangers en bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp of bijvoorbeeld de organisatie van een feest was de school dé plek om dat met een ieder te delen.

Lees hieronder de volledige startnotitie.

Bijlage project organisatie Lathum Later

Categories
Jonkersschool Nieuws

Resultaten enquête woonbehoefte

Hieronder vindt u de resultaten van de afgelopen najaar gehouden enquête woonbehoefte voor het dorp Lathum.

Categories
Jonkersschool Nieuws

Enquête woningbehoefte

Nu, helaas, de school in Lathum verdwijnt is er wellicht ruimte voor woningbouw binnen ons mooie dorp.  Als Dorpsraad willen wij daarom graag onderzoeken waar de behoefte ligt voor deze nieuwe woningen bij de inwoners. Wij zijn daarom op zoek naar een duidelijk beeld over de woningbehoefte in Lathum. Deze enquête is voor alle inwoners van Lathum jong en oud maar ook voor gezinsleden of vrienden die nu niet in Lathum wonen maar dat wel zouden willen. In eerste instantie zien wij deze ontwikkeling met mogelijke nieuwe woningen in het dorp bedoeld voor inwoners uit het dorp.

Door het invullen van deze enquête, helpt u ons om de informatie te gebruiken om tot een afgewogen plan te komen op, en rond de locatie van de Jonkersschool waarmee wij in overleg met de gemeente een mogelijke realisatie kunnen verwezenlijken. De informatie uit deze enquête wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de AVG wetgeving.

Klik hier voor de digitale enquête

U heeft deze enquête ook op papier in de brievenbus gekregen. Wilt u de enquête alsnog op papier invullen dan kunt u deze hier downloaden.