School locatie

In september 2022 is de Jonkersschool definitief gesloten, een aderlating voor Lathum.

De school had een verbindende functie binnen het dorp. Een plek voor ontmoeten en ruimte voor evenementen en activiteiten van verschillende verenigingen.  

In overleg met de gemeente Zevenaar wordt gewerkt aan een plan om het gat wat nu ontstaan is op te vullen. Daarvoor is een stuurgroep samengesteld uit een afvaardiging van het bestuur van Het Gebouw, het bestuur van de Protestantse Gemeente Lathum-Giesbeek, de dorpsraad Lathum en vertegenwoordigers van een aantal verenigingen.

Deze stuurgroep heeft de naam “Lathum Later ” gekregen.

Gezamenlijk willen zij een plan ontwikkelen om de leefbaarheid en de sociale cohesie in de toekomst voor het dorp te waarborgen.

Nieuws over de locatie van de school

 • Nieuwsbrief December 2022
  Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit met de volgende onderwerpen: Hieronder leest u de nieuwsbrief:
 • Nieuws Lathum Later
  Afgelopen donderdag, 9 juni, heeft er een inloopavond plaatsgevonden in Het Gebouw. Drie oplossingsrichtingen werden gepresenteerd en toegelicht door de stuurgroep Lathum Later en de verschillende werkgroepen. Ook was er de mogelijkheid om te stemmen op het scenario wat […]
 • Startnotitie Lathum Later
  Het wegvallen van de basisschool in Lathum zomer 2021, is een enorme aderlating voor het dorp. Nadat het onderwijs in het dorp de afgelopen halve eeuw op verschillende locaties een ontwikkeling heeft doorgemaakt van klein dorpsschooltje naar de huidige […]
 • Resultaten enquête woonbehoefte
  Hieronder vindt u de resultaten van de afgelopen najaar gehouden enquête woonbehoefte voor het dorp Lathum.
 • Enquête woningbehoefte
  Nu, helaas, de school in Lathum verdwijnt is er wellicht ruimte voor woningbouw binnen ons mooie dorp.  Als Dorpsraad willen wij daarom graag onderzoeken waar de behoefte ligt voor deze nieuwe woningen bij de inwoners. Wij zijn daarom op […]