Ds. Jonkersschool

Zoals de meeste van u al weten zal de Jonkersschool na het volgende schooljaar in de zomer van 2021 sluiten.

Het gebouw en het terrein rond de school vervalt dan aan de gemeente Zevenaar. De gemeente zal opzoek gaan naar een andere bestemming of eigenaar. De dorpsraad is benaderd door de gemeente met de vraag of er ideeën zijn voor een toekomstig gebruik van deze locatie.

Op voorhand zijn er een twintigtal betrokken bewoners bij de school bijeen geweest om te bekijken of er vanuit het dorp belangstelling is om hier over na te denken en een eerste inventarisatie van een mogelijk gebruik op te zetten. Een positieve bijeenkomst waarbij het belang van de locatie voor allen buiten kijf was.

De school heeft nu een verbindende functie binnen het dorp, ouders ontmoeten elkaar en kinderen spelen er tijdens, en buiten de schooluren. Daarnaast wordt de locatie ook gebruikt bij verschillende evenementen van de verenigingen die het dorp rijk is zoals Koningsdag en het Lathums feest. Dit alles mag niet verloren gaan, iedereen ziet de waarde hiervan in en wij zijn van mening dat een centrale, verbindende en faciliterende functie/inrichting in de toekomst van belang blijft voor een leefbaar en actief dorp.

Nieuws over de locatie van de school

  • Enquête woningbehoefte
    Nu, helaas, de school in Lathum verdwijnt is er wellicht ruimte voor woningbouw binnen ons mooie dorp.  Als Dorpsraad willen wij daarom graag onderzoeken waar de behoefte ligt voor deze nieuwe woningen bij de inwoners. Wij zijn daarom op […]