Categories
Jonkersschool Nieuws

Enquête woningbehoefte

Nu, helaas, de school in Lathum verdwijnt is er wellicht ruimte voor woningbouw binnen ons mooie dorp.  Als Dorpsraad willen wij daarom graag onderzoeken waar de behoefte ligt voor deze nieuwe woningen bij de inwoners. Wij zijn daarom op zoek naar een duidelijk beeld over de woningbehoefte in Lathum. Deze enquête is voor alle inwoners van Lathum jong en oud maar ook voor gezinsleden of vrienden die nu niet in Lathum wonen maar dat wel zouden willen. In eerste instantie zien wij deze ontwikkeling met mogelijke nieuwe woningen in het dorp bedoeld voor inwoners uit het dorp.

Door het invullen van deze enquête, helpt u ons om de informatie te gebruiken om tot een afgewogen plan te komen op, en rond de locatie van de Jonkersschool waarmee wij in overleg met de gemeente een mogelijke realisatie kunnen verwezenlijken. De informatie uit deze enquête wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de AVG wetgeving.

Klik hier voor de digitale enquête

U heeft deze enquête ook op papier in de brievenbus gekregen. Wilt u de enquête alsnog op papier invullen dan kunt u deze hier downloaden.

Categories
Nieuws

Lathum heeft een AED!

Sinds woensdag 28 juli is er binnen het dorp Lathum een AED aanwezig. Een jarenlange wens gaat in vervulling.

De Hartstichting gaf de mogelijkheid om in te schrijven voor een gratis AED met vijf jaar onderhoud en service, mogelijk gemaakt door de Vrienden Loterij. In en in de directe omgeving van Lathum was geen AED bereikbaar.

De dorpsraad heeft zich daarvoor aangemeld en tot onze grote vreugde kregen wij een positieve reactie.

De AED is aan de linkerzijde van Het Gebouw aan de Kerkstraat 16 te vinden en voor een ieder 24/7 toegankelijk.

Het beheer binnen het dorp wordt verzorgd door Marloes van der Drift en Koene Scheepstra. Zij zullen regelmatig de AED controleren en het contact onderhouden met de leverancier voor onderhoud en service. Contact met hen is mogelijk via het mailadres aed@dorpsraadlathum.nl

Deze AED is aangemeld bij het landelijk reanimatie oproepsysteem HartslagNu. U kunt zich aanmelden als burgerhulpverlener wanneer je een reanimatietraining gevolgd hebt en 18 jaar of ouder bent.

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid om een cursus aan te bieden aan de inwoners van Lathum. Binnenkort komen wij daarover met meer informatie. Mocht u vragen hebben of zich al willen aanmelden voor een (opfris)cursus dan kunt u dat doen middel bovengenoemd mailadres aed@dorpsraadlathum.nl   

Marloes van der Drift, Erik Metz en Koene Scheepstra bij de net geplaatste AED bij Het Gebouw

Categories
Nieuws

Werkzaamheden aan de Bandijk

De gemeente heeft werkzaamheden aan de Bandijk ingepland op 28 juli 2021. De slijtlaag wordt vervangen wat op één dag kan worden uitgevoerd. Bij neerslag wordt het werk uitgesteld en een nieuwe datum bepaald.

Categories
Nieuws

Aanpassing regels van het waterschap

De inwoners van Lathum die langs de bandijk wonen werden 9 november verrast met een brief waarin wijzigingen op de regels van het waterschap werden aangekondigd. Zoals in de stukken vermeld is er sprake van belangrijke wijzigingen die impact kunnen hebben op uw woonsituatie!

Wat die belangrijke wijzigingen inhouden moesten wij zelf maar verder uitzoeken via een link die ons bij verschillende kaarten en daarbij behorende regelgeving bracht. Niet echt goed en makkelijk toegankelijk.

De dorpsraad is niet blij met deze overval. Overleg vooraf en een goede toelichting per locatie was volgens ons op zijn plaats geweest. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor jullie ook ingewikkeld en ondoorzichtig is.

Tot en met 20 december kan er een zogenaamde zienswijze bij het waterschap ingediend worden waarin vragen gesteld kunnen worden en bezwaren weergegeven m.b.t. de voorgestelde wijzigingen. Om jullie daarin bij te staan hebben wij een zogenaamde modelbrief gemaakt die gebruikt/overgenomen kan worden wanneer jullie ook van plan zijn een zienswijze in te dienen. Natuurlijk kan deze modelbrief aangepast en aangevuld worden naar eigen inzicht.

Wanneer jullie deze modelbrief willen gebruiken stuur dan een mail naar info@dorpsraadlathum.nl dan mailen wij de brief naar jullie.

De dorpsraad zelf zal ook een zienswijze indienen waarin vooral de gang van zaken en de wijze waarop wij geïnformeerd worden aan de orde willen stellen.

Tot zo ver voor nu, allen veel  gezondheid gewenst en sterkte de komende tijd!

Categories
Nieuws Windmolens

Windturbines Waterschap Rijn & IJssel nabij AVR

De eerste resultaten van een onderzoek naar de effecten op de luchtstroom als gevolg van twee windturbines bij de AVR zijn binnen. Op onze site is een update hiervan voor de bewoners van Lathum geplaatst. Daarnaast een filmpje wat de resultaten verbeeld.

Het blijkt dat door de combinatie van twee windturbines de rookpluim uit de schoorsteen van de AVR meer naar beneden gedrukt wordt. Bij zuidwesten wind, wat vaak voorkomt, komt deze luchtstroom direct op het dorp Lathum af met alle negatieve gevolgen van dien.  

Op ons verzoek om een bijdrage te storten voor de kosten van de procedure bij de Raad van State is door een aantal inwoners al positief gereageerd maar we hebben het benodigde bedrag nog niet geheel kunnen invullen. Daarom nogmaals het verzoek om een bijdrage te doen.

Elke bijdrage is welkom op reknr  NL02INGB0007879876 Stichting Dorpsraad Lathum.

Onder vermelding van procedure Raat van State

In het begin van het nieuwe jaar willen wij een avond organiseren om de inwoners verder te informeren en kunnen wij vragen beantwoorden. Mochten er nu al vragen zijn dan zijn wij natuurlijk per mail altijd bereikbaar  info@dorpsraadlathum.nl