Categories
Nieuws

Aanpassing regels van het waterschap

De inwoners van Lathum die langs de bandijk wonen werden 9 november verrast met een brief waarin wijzigingen op de regels van het waterschap werden aangekondigd. Zoals in de stukken vermeld is er sprake van belangrijke wijzigingen die impact kunnen hebben op uw woonsituatie!

Wat die belangrijke wijzigingen inhouden moesten wij zelf maar verder uitzoeken via een link die ons bij verschillende kaarten en daarbij behorende regelgeving bracht. Niet echt goed en makkelijk toegankelijk.

De dorpsraad is niet blij met deze overval. Overleg vooraf en een goede toelichting per locatie was volgens ons op zijn plaats geweest. Wij kunnen ons voorstellen dat het voor jullie ook ingewikkeld en ondoorzichtig is.

Tot en met 20 december kan er een zogenaamde zienswijze bij het waterschap ingediend worden waarin vragen gesteld kunnen worden en bezwaren weergegeven m.b.t. de voorgestelde wijzigingen. Om jullie daarin bij te staan hebben wij een zogenaamde modelbrief gemaakt die gebruikt/overgenomen kan worden wanneer jullie ook van plan zijn een zienswijze in te dienen. Natuurlijk kan deze modelbrief aangepast en aangevuld worden naar eigen inzicht.

Wanneer jullie deze modelbrief willen gebruiken stuur dan een mail naar info@dorpsraadlathum.nl dan mailen wij de brief naar jullie.

De dorpsraad zelf zal ook een zienswijze indienen waarin vooral de gang van zaken en de wijze waarop wij geïnformeerd worden aan de orde willen stellen.

Tot zo ver voor nu, allen veel  gezondheid gewenst en sterkte de komende tijd!

Categories
Nieuws Windmolens

Windturbines Waterschap Rijn & IJssel nabij AVR

De eerste resultaten van een onderzoek naar de effecten op de luchtstroom als gevolg van twee windturbines bij de AVR zijn binnen. Op onze site is een update hiervan voor de bewoners van Lathum geplaatst. Daarnaast een filmpje wat de resultaten verbeeld.

Het blijkt dat door de combinatie van twee windturbines de rookpluim uit de schoorsteen van de AVR meer naar beneden gedrukt wordt. Bij zuidwesten wind, wat vaak voorkomt, komt deze luchtstroom direct op het dorp Lathum af met alle negatieve gevolgen van dien.  

Op ons verzoek om een bijdrage te storten voor de kosten van de procedure bij de Raad van State is door een aantal inwoners al positief gereageerd maar we hebben het benodigde bedrag nog niet geheel kunnen invullen. Daarom nogmaals het verzoek om een bijdrage te doen.

Elke bijdrage is welkom op reknr  NL02INGB0007879876 Stichting Dorpsraad Lathum.

Onder vermelding van procedure Raat van State

In het begin van het nieuwe jaar willen wij een avond organiseren om de inwoners verder te informeren en kunnen wij vragen beantwoorden. Mochten er nu al vragen zijn dan zijn wij natuurlijk per mail altijd bereikbaar  info@dorpsraadlathum.nl