Dorpsraad Lathum

Nieuws

 • Buurtcafé 5 november
  Vrijdag 5 november is er weer sinds lange tijd een buurtcafé in Het Gebouw vanaf 20.00 uur
 • Enquête woningbehoefte
  Nu, helaas, de school in Lathum verdwijnt is er wellicht ruimte voor woningbouw binnen ons mooie dorp.  Als Dorpsraad willen wij daarom graag onderzoeken waar de […]
 • Lathum heeft een AED!
  Sinds woensdag 28 juli is er binnen het dorp Lathum een AED aanwezig. Een jarenlange wens gaat in vervulling. De Hartstichting gaf de mogelijkheid om in […]
 • Werkzaamheden aan de Bandijk
  De gemeente heeft werkzaamheden aan de Bandijk ingepland op 28 juli 2021. De slijtlaag wordt vervangen wat op één dag kan worden uitgevoerd. Bij neerslag wordt […]
 • landelijke opschoondag
  Op zaterdag 10 juli vindt weer een landelijke opschoondag plaats. En uiteraard doet Lathum daar aan mee! klik voor meer informatie op de rode titel bovenaan
 • 26 juni bijeenkomst toekomst Jonkersschool
  Lokatie: schoolplein Jonkersschool – Aanvang: 14.00 uur Op 26 september hebben veel dorpsbewoners meegedacht over de toekomst van de Jonkersschool. Met de informatie van die dag […]

Over de dorpsraad Lathum

Het bestuur van de dorpsraad Lathum bestaat uit:
Erik Metz – voorzitter
Wim Knol – penningmeester
Paula Maris – secretaris

Contactgegevens
voorzitter@dorpsraadlathum.nl
penningmeester@dorpsraadlathum.nl
secretraris@dorpsraadlathum.nl
Postadres Molenstraat 8 – 6988AH Lathum

Ontstaan
Het idee voor het oprichten van een dorpsraad Lathum is ontstaan in de loop van 2017. Een aantal lopende projecten in de directe omgeving van Lathum was aanleiding om binnen het dorp een aanspreekpunt te organiseren. Vanuit deze dorpsraad kan contact gezocht worden met externe partijen en overheden. Voor deze partijen kan de dorpsraad als aanspreekpunt fungeren. Wij hopen hiermee als dorp makkelijker gevonden en aangesproken te worden.

Het veiligstellen van de leefbaarheid en het bevorderen van een optimale woon-, werk, en leefsituatie in het dorp zijn de belangrijkste doelstellingen.

Het verbinden van initiatieven en organisaties binnen het dorp speelt daarin een grote rol. Wij zien in de dorpsraad en de daarbij behorende website een belangrijk middel om dit bewerkstelligen.

Inmiddels zijn er een aantal goed bezochte bijeenkomsten in Het Gebouw in Lathum geweest, waarbij de dorpsraad de inwoners over lopende zaken kon informeren en de inwoners hun verhaal konden doen. Deze bijeenkomsten zullen met verdere regelmaat worden georganiseerd.

Contact