Dorpsraad Lathum

Nieuws

 • Nieuwsbrief December 2022
  Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit met de volgende onderwerpen: Hieronder leest u de nieuwsbrief:
 • Reünie Ds. Jonksschool
 • Nieuws Lathum Later
  Afgelopen donderdag, 9 juni, heeft er een inloopavond plaatsgevonden in Het Gebouw. Drie oplossingsrichtingen werden gepresenteerd en toegelicht door de stuurgroep Lathum Later en de verschillende […]
 • AED-cursus
  Alweer enige tijd terug is er bij Het Gebouw een AED geplaatst. Om tot een optimaal gebruik te komen binnen het dorp wordt op 9 en […]
 • Landelijke opschoondag
 • Startnotitie Lathum Later
  Het wegvallen van de basisschool in Lathum zomer 2021, is een enorme aderlating voor het dorp. Nadat het onderwijs in het dorp de afgelopen halve eeuw […]

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Over de dorpsraad Lathum

Het bestuur van de dorpsraad Lathum bestaat uit:
Erik Metz – voorzitter
Michiel van Beek – penningmeester
Paula Maris – secretaris

Contactgegevens
voorzitter@dorpsraadlathum.nl
penningmeester@dorpsraadlathum.nl
secretaris@dorpsraadlathum.nl
Postadres Molenstraat 8 – 6988AH Lathum

Ontstaan
Het idee voor het oprichten van een dorpsraad Lathum is ontstaan in de loop van 2017. Een aantal lopende projecten in de directe omgeving van Lathum was aanleiding om binnen het dorp een aanspreekpunt te organiseren. Vanuit deze dorpsraad kan contact gezocht worden met externe partijen en overheden. Voor deze partijen kan de dorpsraad als aanspreekpunt fungeren. Wij hopen hiermee als dorp makkelijker gevonden en aangesproken te worden.

Het veiligstellen van de leefbaarheid en het bevorderen van een optimale woon-, werk, en leefsituatie in het dorp zijn de belangrijkste doelstellingen.

Het verbinden van initiatieven en organisaties binnen het dorp speelt daarin een grote rol. Wij zien in de dorpsraad en de daarbij behorende website een belangrijk middel om dit bewerkstelligen.

Inmiddels zijn er een aantal goed bezochte bijeenkomsten in Het Gebouw in Lathum geweest, waarbij de dorpsraad de inwoners over lopende zaken kon informeren en de inwoners hun verhaal konden doen. Deze bijeenkomsten zullen met verdere regelmaat worden georganiseerd.

Contact